Loading

PRAVILA PRIVATNOSTI

Mi u bistrou RIBIČ Zagreb (Santa-prom d.o.o.) poštujemo vašu privatnost, a zaštitu osobnih podataka posjetitelja internet stranice našeg bistroa shvaćamo ozbiljno. Adresa naše web-stranice je: bistro-ribic.com i ovo Pravilo privatnosti odnosi se na vaše korištenje ove internet stranice.

 

Kada i zašto prikupljamo osobne podatke

Od posjetitelja našeg mrežnog mjesta ne prikupljamo osobne podatke.

 

Komentari

Komentiranje na našim stranicama je omogućeno.

 

Korištenje informacija

Ako nas kontaktirate putem vašeg komentara, zaprimamo osobne podatke koji se prenose putem e-pošte (vaša e-mail adresa i vaše ime i prezime). Ti podaci potrebni su nam isključivo za kontakt s vama, i ne koristimo ih za ijednu drugu svrhu. Ne šaljemo newslettere niti promotivne materijale.  Također ćemo poduzeti sve korake kako bismo spriječili neovlašteno ili slučajno otkrivanje vaših osobnih podataka trećim stranama u marketinške ili bilo koje druge svrhe.

 

Zaštita osobnih podataka djece

Stranica nije namijenjena niti usmjerena na osobe mlađe od 18 godina i bistro RIBIČ (Santa-prom d.o.o.) ne prikuplja, ne upotrebljava i ne otkriva osobne podatke o osobama mlađima od te dobi.

 

Kolačići

Naša stranica koristi kolačiće.. Informacije i ponude web stranice mogu se putem kolačića optimizirati tako da je na prvom mjestu korisnik i njegovo korisničko iskustvo. Svrha toga je u tome da korisnik lakše koristi web stranicu. Kolačići su smješteni na vašem računalu i ne sadrže vaše ime, nego IP adresu. Nakon što prekinete rad na poslužitelju, vaše informacije nam više nisu dostupne.
Kako ukloniti kolačiće

Ako u bilo kojem trenutku želite ukloniti kolačiće na svojem uređaju, ažurirajte postavke preglednika prateći upute ovisno o internet pregledniku kojeg koristite.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

Podatke dobivene e-mailom preko kontakt obrasca sa ove internet stranice čuvamo do 90 dana od dana zaprimanja posljednje poruke.

 

 

Vaša prava kao ispitanika

  1. a) Pravo na potvrdu osobnih podataka

Svi nositelji osobnih podataka imaju pravo, garantirano od strane Zakonodavstva EU, da zatraže i dobiju potvrdu koriste li se ili obrađuju njihovi osobni podaci. Ukoliko želite iskoristiti ovo pravo na potvrdu, u svakom trenutku možete kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

 

  1. b) Pravo na pristup osobnim podacima

Svaki nositelj podataka ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije besplatnu informaciju o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i svrhu obrade osobnih podataka, vrstu traženih osobnih podataka, vrsta primatelja s kojima su podijeljeni osobni podaci, predviđeni period čuvanja osobnih podataka, postojanje prava podnošenja žalbe nadzornom tijelu, postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka na koje se odnosi Članak 22, Stavci 1 i 4 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, i u navedenom slučaju dostupne informacije o logici automatizma, kao i važnost i predviđene posljedice po nositelja podataka.

Nadalje, nositelj podataka ima pravo na informaciju ako se njegovi ili njeni osobni podaci prenose na treće zemlje ili međunarodne organizacije. U tom slučaju nositelj podataka ima pravo na informaciju o sigurnosnim mjerama provedenim u prijenosu.

Ako nositelj podataka želi iskoristiti ovo pravo na pristup, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

 

  1. c) Pravo na ispravak osobnih podataka

Svaki nositelj podataka ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije ispravak netočnih osobnih podataka. Ako nositelj podataka želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

 

 

 

  1. d) Pravo na brisanje osobnih podataka (Pravo na zaborav)

Svaki nositelj podataka ima pravo garantirano od strane europskog zakonodavstva da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka traži brisanje osobnih podataka vezanih uz nositelja podataka bez odgode. Voditelj obrade osobnih podataka ima obvezu bez odgode obrisati osobne podatke gdje je primjenjiv barem jedan od uvjeta, sve dok obrada nije nužna:

-nositelj podataka je povukao privolu za obradu osobnih podataka koja se temelji na Članku 6, Stavku 1 ili Članku 9, Stavku 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, i gdje više ne postoji zakonska osnova za obradu podataka.

-nositelj podataka se protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, a ne postoji zakonska osnova za obradu podataka, ili se nositelj podataka protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavku 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

-osobni podaci su protuzakonito obrađeni.

-osobni podaci su prikupljeni u svezi s ponudom usluge informacijskog društva prema Članku 8, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a nositelj podataka zatraži brisanje osobnih podataka koje prikuplja web stranica bistro-ribic.com, on ili ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će osigurati da se brisanje osobnih podataka izvrši odmah.

Na mjestima gdje je voditelj obrade osobnih podataka dopustio objavu osobnih podataka, a po Članku 17, Stavku 1 je obavezno brisanje navedenih osobnih podataka, voditelj obrade osobnih podataka će vodeći obzira o tehničkom izvedivosti i troškovima primjene poduzeti razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge voditelje obrade osobnih podataka da je nositelj podataka zatražio brisanje svih poveznica, kopija ili replika osobnih podataka, sve dok njihova obrada više nije potrebna. Voditelj obrade osobnih podataka na web stranici bistro-ribic.com će osigurati provedbu navedenih mjera u svakom pojedinačnom slučaju.

 

  1. e) Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

Svaki nositelj podataka po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da od voditelja obrade osobnih podataka pribavi pravo na ograničenje obrade osobnih podataka u određenim slučajevima.

 

  1. f) Pravo na prenosivost osobnih podataka

Svaki nositelj podataka po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da primi osobne podatke koji se odnose na njega ili nju od strane voditelja obrade osobnih podataka, u strukturiranom, većinski korištenom i čitkom formatu. nositelj podataka ima pravo prenijeti navedene osobne podatke nekom drugom voditelju obrade osobnih podataka od trenutnog voditelja obrade osobnih podataka bez ikakvih smetnji, sve dok je obrada osobnih podataka temeljena na privoli po točki A, Članka 6, Stavka 1 ili točki A, Članka 9, Stavka 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, ili po ugovoru prema točki B, Članka 6, Stavka 1 Opće uredbe o zaštiti podataka, a obrada podataka se vrši automatski.

  1. g) Pravo na prigovor

Svaki nositelj podataka po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo na prigovor temeljen na vlastitoj situaciji, u svakom trenutku, na obradu osobnih podataka koji se odnose na nositelja podataka, a temelji se na točkama E i F Članka 6, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Također se može primijeniti na profiliranje temeljeno na ovoj Uredbi.Kako bi iskoristio pravo na prigovor, nositelj podataka u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice bistro-ribic.com. Uz to, nositelj podataka u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, usprkos Uredbi 2002/58/EC, može iskoristiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći se tehničkim specifikacijama.

 

  1. h) Automatizirano donošenje odluka, uključujući i profiliranje

Svaki nositelj podataka po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da ne bude predmet donošenja odluka koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka, uključujući profiliranje, a koje mogu stvoriti pravne ili slične posljedice po njega ili nju, sve dok odluka nije dio dogovora između nositelja podataka i voditelja obrade osobnih podataka, ili nije dopuštena po zakonima EU ili pojedine države članice koji donose primjerene mjere koji će čuvati prava, slobode i interese nositelja podataka, ili nije temeljena na izričitoj privoli nositelja podataka.

 

  1. i) Pravo na povlačenje i ukidanje privole

Svaki nositelj podataka po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da povuče i/ili ukine svoju privolu za obradu osobnih podataka u svakom trenutku.Ako nositelj podataka želi iskoristiti pravo da povuče i/ili ukine svoju privolu, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice bistro-ribic.com.

 

Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Članak 6, Stavak 1, Podstavak A Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka je pravna osnova za postupke obrade osobnih podataka za koje smo dobili privolu. Ako je obrada osobnih podataka nužna za provedbu ugovora kojeg je nositelj podataka dio, kao npr kad je obrada osobnih podataka nužna za isporuku roba ili usluga, obrada osobnih podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku B Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Isto se primjenjuje prilikom obrada osobnih podataka koje su potrebne kako bi se provele predugovorne mjere, npr pri upitima vezanim za proizvode ili usluge. Ako je pravna ili fizička osoba predmet pravne obveze kod koje je obrada osobnih podataka nužna, kao npr ispunjavanje poreznih obveza, obrada osobnih podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku C Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. U rijetkim slučajima obrada osobnih podataka je neophodna kako bi se zaštitili interesi nositelja podataka ili neke druge fizičke osobe. Npr, u slučaju da se nositelj podataka ozlijedi prilikom posjeta prostoru vlasnika ove web stranice, osobni podaci poput imena, dobi, podataka o zdravstvenom osiguranju ili neka druga vitalna informacija će se morati proslijediti liječniku, bolnici ili nekoj trećoj osobi. Takva obrada podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku D Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Na kraju, obrada osobnih podataka može se temeljiti i na Članku 6, Stavku 1, Podstavku F Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ova pravna osnova koristi se u postupcima obrade osobnih podataka kada nije primjenjiva niti jedna prijašnja pravna osnova, ako je obrada osobnih podataka nužna za legitimne interese vlasnika web stranice bistro-ribic.com ili neke treće strane, osim u situacijama gdje navedeni interesi ugrožavaju osnovna prava i slobode nositelja podataka, a koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Ovakva obrada osobnih podataka je naročito dozvoljena budući je posebno napomenuta od Zakonodavstva EU. Predviđeno je da je moguće pozvati se na legitimni interes ako je nositelj podataka klijent voditelja obrade osobnih podataka.

 

Postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka

Ne koristimo automatizirani proces donošenja odluka, odnosno profiliranje.

 

Uvjeti korištenja

Svi sadržaji objavljeni na ovom mrežnom mjestu podliježu zaštiti autorskih prava. Neovlaštena upotreba bilo kojeg dijela mrežnog mjesta i njegova sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava i podliježe sudskoj tužbi. Pristup ovom mrežnom mjestu i podacima sadržanima na njemu podliježu navedenim uvjetima i pravilima. Tumačenje, primjena i pravni učinci upotrebe ovog mrežnog mjesta podliježu zakonima Republike Hrvatske.

 

Kontakt informacije

SANTA PROM d.o.o.

OIB: 40839060932

Radniška cesta 51, 10000 Zagreb

Telefon: 01/6187493

 

Usklađenost i izmjena pravila o privatnosti

Ova pravila o privatnosti su trenutno važeća te su zadnji puta ažurirana u rujnu 2019. godine.

Možda će biti potrebno promijeniti pravila o privatnosti zbog poboljšanja na našoj web stranici , odnosno promijenjenih pravnih ili službenih zahtjeva zakonodavca.


Die universalität der kafkaschen texte und ihre enorme wirkung schreib-essay gerade in der zweiten hälfte des 20.

OBAVIJEST

Cijenjeni gosti!
Radi korištenja godišnjeg odmora naš lokal neće raditi u vremenu od : 25.07.2022. - 15.08.2022.g. U utorak 16.08.2022.g. ponovo otvaramo naš restoran za Vas. Hvala na razumijevanju . Lijep pozdrav!